Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


„Ezen templomnak építése és fel szentelése felől semmi sem tudatik a régiség miatt”

– írja a krónikás prédikátor 1806. esztendőben.

Egyházközségünk a régi feljegyzések alapján meglehetősen nagy múltra tekint vissza, hiszen számos anyakönyvünk, tárgyi emlékeink bizonyítják, hogy itt már az 1600-as években is létezett református gyülekezet. 1670-es évektől ismerjük az itt szolgáló lelkészek neveit:

Keresztúri Márton 1670-1685.
Penyigei István 1685-1692.
Szentpéteri József 1692-1703.
Györkei Sámuel 1706, majd másodszor 1710-1716.
Diószegi István 1706-1710.
Tunyogi Miklós 1716-1721.
Szentesi János 1721-1728.
Téglási Istsván 1728-1731.
Mikolai ? 1731-1740.
Szentesi János 1740-1744.
Mándi István 1744-1746.
Pataki Ferenc 1746-1747.
Soóvári András 1747-1750.
Kisvárdai Nagy Péter 1750-1764. (� ápr. 1-jén 83 éves korábban, 53 évnyi szolgálat után)
Göntzi András 1764-1769. (�)
Osváth György 1769-1787.
Illyés Dániel 1787-1791. (kemény eklézsiatartásért kitúratott)
Gönde János 1791-1797.
Gyalai Pál 1797-1807.
Jámbor János 1807-1810.
Kóris János 1810-1817.
Kovács György 1817-1829.
Bíró Pál 1829-1832 (�nov.1.)
Gönczi Szabó József 1832-1848.
Czike Ferenc (Bodrogszentes, 1809. � 04. 21.) 1848-1883.
Czike Ferenc 1883-1923.
Balogh Sándor 1923-24.
Molnár Béla – Kovács Lajos – Major Gyula h. 1925-1930.
Nemcsik Endre – Bagócsi Lajos 1930.
Karászi Dezső (Tiszakarád, 1905. 02.10-1987.09.10. Miskolc) 1936-1967.
Nagy Ferenc 1968-1974.
Iván Barna 1974-1985.
Péter András h. 1985-1999.
Király László h. 2000.
Violáné Nagy Zsuzsanna (Sajószentpéter,1976.06.17-) 2001–2005.
Balázs Pál h. 2005–2006.
Kis Gergely Márton (Budapest, 1977.10.12- )2006. szept.-
A régi anyakönyvek az 1750-es évektől napjainkig hordozzák a falu családjainak történelmét. Így a Bényei, Liszkai, Macsi, Sári nevek – és még sorolhatnánk –, arról tanúskodnak, hogy egyházközségünk életének meghatározói, kurátorságuk vagy presbiterségük alatt éltetői és teherhordói voltak.

Az idők viharai, melyeknek szelei már nem Napkeletről, hanem Napnyugat felöl tombolnak, egyre inkább sodornák ezt a falut is a megsemmisülés felé, ahogyan azt néhányan kifundálták, akik meghatározták a Kárpát-medence gazdasági és demográfiai arculatát. Ha csak a népességi adatokat vizsgáljuk meg néhány felmérés alapján, döbbenetes képet kapunk:

1851-be 564-en éltek a faluban. Harminc évvel később majdnem a duplája. 1913-ban azonban megközelítette a falu lakosainak száma az 1500-at. 1941-re ezt meg is haladta, azonban 60 évvel később már csak 720-an vannak a nyilvántartásban.

Kiábrándító és kétségbeejtő lehetne, ha nem vennénk figyelembe azt, hogy sorsunk nem a mi kezünkben van, hanem annak a teremtő Istennek a kezében, "aki megváltoztatja az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele!" (Dán 2,21-22).

Így lehetséges az, hogy gyülekezetünk presbitériuma elszántan tesz meg mindent annak érdekében, mely emberi oldalról a jó sáfártól elváratik:

A Tiszaladányi Református egyházközség Presbitériuma 2006.

Böszörményi Gyula – kurátor
Bejó Lászlóné
Bényei György
Csikai György
Liszkai Ferenc, dr.
Macsi Dénes
Pásztor Miklósné
Szabó Gyula
Várkonyi Béla
Az egyházi életben vannak állandó alkalmaink és szervezett programjaink.
A vasárnapi istentiszteletek délelőtt 11 órától kezdődnek nagyhéttől adventig a templomban, télen fűtött helyen, a felújított „volt református nagyiskola” helységében. Ezzel egy időben a gyermekek számára van gyermek-istentisztelet, melyen a számukra megfelelő nyelven és eszközökkel ismerhetik meg a mindenség Urát. Minden kedden az idősek otthonában tartunk bibliaórát.

A rendszerváltás előtt születettek egy jókora része nem részesedett a gyermekkeresztségben, s így a konfirmációban sem, az ő számukra indítottunk be felnőtt konfirmációs képzést, heti rendszerességgel 13 órán keresztül. A képzés végén konfirmációs fogadalomtétellel egybekötött keresztelőn örvendezhet a gyülekezet a családdal karácsonykor és pünkösdkor.

Szerveztünk már presbiteri napot, Wycliffe napot, ifjúsági napot, a Tiszaladányból elhurcoltak megemlékező istentiszteletét, szeretetvendégséget, karácsonyi hangversenyt, kántálást, jótékonysági estet, Cursillo-s csendesnapot ...stb.

Nagy öröm számunkra, hogy egy 2002-es Széchenyi Terv pályázat eredményeképpen a minisztérium és a Tiszáninneni Egyházkerület segítségével a gyülekezet felújította ingatlanját, mely 2005. október 31-én átadásra került, minek következtében megkezdheti működését a "Gólyafészek" Ifjúsági Tábor.

A gyülekezeti élet fellendítése, kőből és lelki téglákból épített épületeink felújítása, karbantartása, állagmegóvása és újjáépítése céljából létrehoztuk 2007. tavaszán a "Gólyafészek Református Alapítványt".

Az alapítvány számlaszáma: (HU51)56100031-11063348(00000000)

Mindenkit nagy- nagy szeretettel várunk a Tisza holtága melletti kedves kis falunkban, és református gyülekezetünk alkalmaira!


Kis Gergely Márton
református lelkipásztor

Címünk: Református Egyházközség
Tiszaladány, 3929.
Kossuth út 30.
Tel: 47/ 352-451
Mobil: 30/435-0774
Áldás, Békesség!
Tiszaladány, 2009

3+

 

 

A mappában található képek előnézete „Gólyafészek” Ifjúsági Tábor

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.